آرشیو برچسب های: انواع روشهای زایمان سزارین

انواع روشهای زایمان سزارین

انواع روشهای زایمان سزارین

انواع روشهای زایمان برای مادر به دو روش طبیعی و سزارین انجام میشود که بنا به شرایط مادر و نوزاد روش مورد نظر باید انتخاب شود. در صورت نبود شرایط لازم برای زایمان طبیعی مادر، زایمان سزارین برای مادر انجام میشود. زایمان سزارین به چند روش انجام میشود. در اینجا به انواع روشهای زایمان سزارین […]

Call Now Button