آرشیو برچسب های: تاثیر بازی در رشد کودک

نقش بازی در رشد کودکان

نقش بازی در رشد کودکان

بازی و بازی کردن برای کودک یکی از مهمترین نیازهای کودک میباشد. بازی کردن برای کودک به پرورش و تقویت قوای کودک از نظر جسمی و روانی از جهت گوناگون می انجامد. کودک با بازی کردن برای اولین بار با دنیای پیرامونش ارتباط برقرار میکند. با اطرافیان و اشیا و مفهوماتی مانند شکست، پیروزی، شادی، […]

Call Now Button