آرشیو برچسب های: راهتمای تغذیه کودک تا یک سالگی

تغذیه نوزاد تا یک سالگی

تغذیه نوزاد تا یک سالگی

برای نوزاد در شش ماه اول زندگی بهترین تغذیه شیر مادر میباشد. شیر مادر به تنهایی تمام نیازهای نوزاد را میتواند برطرف میکند و در این زمان نیازی به غذای کمکی برای نوزاد  وجود ندارد. دستگاه گوارش نوزاد در شش ماهه اول زندگی هنوز کامل نشده است و قادر به هضم غذایی غیر از شیر […]

Call Now Button