آرشیو برچسب های: راه رفتن کودک و آشنایی با مراحل آن

راه افتادن کودک

راه افتادن کودک

یکی از اتفاقات مهم در زندگی هر کودک راه افتادن کودک است. راه رفتن کودک برای اولین بار برای والدین بسیار جذاب است و برای این فرآیند لحظه شماری میکنند. اولین سال بعد از تولد نوزاد سال بسیار مهم و در عین حال شیرین برای اطرافیان کودک است. در این سال کودک به سرعت رشد […]

Call Now Button