آرشیو برچسب های: زایمانهای بی درد

آشنایی با انواع روشهای زایمان

انواع روشهای زایمان

زایمان بعد از گذراندن دوره بارداری برای هر زنی یک پروسه طبیعی میباشد. امروزه با پیشرفت علم راه ها و انواع روشهای زایمان برای بدنیا آوردن فرزند وجود دارد. زایمان به دو روش طبیعی و سزارین انجام میشود. برای هر مادری با توجه به شرایطش یک روش زایمان توصیه میشود. در صورت نداشتن خطر برای […]

Call Now Button