آرشیو برچسب های: شنوایی نوزاد پس از تولد

شنوایی نوزاد

شنوایی نوزاد

شنوایی  نوزاد و بررسی صحت سلامت نوزاد از وظایف، البته یکی از نگرانیهای والدین پس از تولد نوزاد است. عکس العمل نوزاد به صداهای مختلف نسبت به افراد بالغ متفاوت است. سنجش شنوایی نوزاد معمولا بعد از بدنیا آمدن نوزاد و در بیمارستان توسط پزشک انجام میشود. نوزاد قبل از به دنیا آمدن و در […]

Call Now Button