آرشیو برچسب های: لزوم استفاده از صندلی ماشین و قفل کودک برای کودکان قبل از 12 سالگی

استفاده از صندلی ماشین برای کودک

استفاده از صندلی ماشین برای کودک

برای محافظت از کودک در خودرو بهترین و کامل ترین راه استفاده از صندلی ماشین برای کودک است. زیرا در صورت وقوع تصادف و یا حتی یک ترمز و وارد آورن فشار به سرنشینان خودرو بیشترین آسیب متوجه کودکان میشود. در صورت نبود امنیت و حفاظت درست از کودک ممکن است لطمات جبران ناپذیری برای […]

Call Now Button