آرشیو برچسب های: مراقبتهای بعد از عمل ختنه

ختنه نوزاد و مراقبتهای بعد از ختنه

ختنه نوزاد و مراقبتهای بعد از ختنه

بعد از تولد نوزاد پسر  عمل ختنه یکی از کارهای مهم و با اهمیت برای نوزاد است. در ایران عمل ختنه بیشتر بدلایل مذهبی برای نوزادان انجام میشود. ولی امروزه بدلیل فواید ختنه در کشورهای دیگر دنیا نیز از جمله امریکا هم این عمل انجام میشود. به دلیل اهمیت ختنه نوزاد و مراقبتهای بعد از […]

Call Now Button