آرشیو برچسب های: مراقبتهای قبل از بارداری

آمادگی مادر قبل از بارداری

آمادگی مادر قبل از بارداری

قبل از اقدام به بازداری یک سری آمادگی ها و نکات مهمی برای والدین وجود دارد. پدر و مادر با آگاهی کامل میتوانند شرایط یک بارداری سالم برای مادر را تضمین کنند. آمادگی مادر قبل از بارداری یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.  اقدامات قبل از بارداری آمادگی از نظر […]

Call Now Button