آرشیو برچسب های: مراقبت از بند ناف نوزاد و جلوگیری از عفونت

نحوه مراقبت از بند ناف نوزاد

نحوه مراقبت از ناف نوزاد

نوزاد مواد غذایی و  اکسیژن را در رحم مادر از طریق جفت دریافت میکند. جفت هم از طریق بند ناف به شکم نوزاد متصل است. . بعد از به دنیا آمدن نوزاد,  پزشک بند ناف را از نزدیکترین محل به بدن نوزاد قطع میکند و یک گیره به آن وصل میکند و ریشه بند ناف […]

Call Now Button