آرشیو برچسب های: نحوه نگهداری و مراقبت از بند ناف نوزاد

نحوه مراقبت از بند ناف نوزاد

نحوه مراقبت از ناف نوزاد

نوزاد مواد غذایی و  اکسیژن را در رحم مادر از طریق جفت دریافت میکند. جفت هم از طریق بند ناف به شکم نوزاد متصل است.  بعد از به دنیا آمدن نوزاد، پزشک بند ناف را از نزدیکترین محل به بدن نوزاد قطع میکند و یک گیره به آن وصل میکند و ریشه بند ناف به […]

Call Now Button