آرشیو برچسب های: نقش بازی و اسباب بازی در زندگی و رشد کودک

نقش اسباب بازی در رشد کودکان

نقش اسباب بازی در رشد کودکان

همانطور که میدانید بازی کردن یکی از نیازهای اولیه کودکان میباشد. بازی و بازی کردن از ویژگی های جدا ناپذیر کودکتان است نقش بازی در رشد اجتماعی، عاطفی و ذهنی و فکری کودک بسیار زیاد و مهم است. از همین رو از دوران نوزادی تا کودکی بازی و اسباب بازی باید جزء وسایل جدانشدنی برای […]

Call Now Button